radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Biraju se članovi u županijski Savjet mladih

13.02.2018. 15:27:14
Na web stranici Varaždinske županije objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Varaždinske županije.

Savjet mladih Varaždinske županije, kao savjetodavno tijelo Varaždinske županije, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Varaždinskoj županiji.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Varaždinske županije mogu se birati osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Varaždinske županije. Savjet mladih Varaždinske županije ima 11 članova koje bira Županijska skupština na vrijeme od 3 godine.

Rok za prijavu je 15 dana.


TermoplinKontaktInervju tjedna
Marketing