radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Gospodarstvo

5 novih djelatnika u sklopu Javnih radova

28.12.2017. 14:55:42
Nastavljajući provođenje aktivne socijalne politike, u Gradu Lepoglavi s radom je započelo novih pet djelatnika u programu Javnih radova. Po prvi put, radnici će raditi u sklopu programa aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava.

Upravo su brojne poplave uzrokovane potocima bujičarima te požari otvorenog tipa zbog neuređenih poljoprivrednih površina posljednjih godina predstavljali veliku opasnost za sigurnost građana i jedino zbog visoke pripremljenosti vatrogasaca i dobre koordinacije dionika sustava zaštite i spašavanja nije došlo do nesreća većih razmjera.

Kako bi se na vrijeme preveniralo i smanjio rizik od ugroza ovakve vrste, petero djelatnika radit će na održavanju nerazvrstanih cesta koje obuhvaća krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja. Tu su još i radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala, održavanje poljskih putova,  čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge. Radit će se i na sanaciji divljih odlagališta otpada koji obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja.

- Grad Lepoglava kroz Program javnih radova do sad je zaposlio 134 osobe i na taj smo program posebno ponosni jer je direktno usmjeren na ljude, na naše građane – rekao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing