radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Gospodarstvo

Ludbreg je primjer grada u odvajanju otpada

06.12.2017. 11:20:27
Jedan od gradova u Varaždinskoj županiji koji se može pohvaliti brigom o zaštiti okoliša je Grad Ludbreg. Naime, prema podacima za Varaždinsku županiju,  Ludbreg je opet najbolji s postotkom odvajanja otpada od 25,65 posto.

-Zahvaljujem Ludbrežankama i Ludbrežanima i našem komunalnom poduzeću Lukom na savjesnom odvajanju otpada i brizi za održivu budućnost našega grada. Za 2017. godinu rezultati će biti bliži brojki od 40 posto, a već 2018. godine namjeravamo dostići cilj od 50 posto odvajanja korisnih sirovina iz otpada. Tome će pomoći i investicija od 5 milijuna kuna u gradnju novog reciklažnog dvorišta koje uskoro započinje - rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić

Grad Ludbreg i "LUKOM" posljednjih godina su uložili znatna sredstva na stvaranju uvjeta kako bi 'na kućnom pragu', dakle, u kućanstvima počelo pravilno razvrstavanje otpada po vrstama materijala. Osim u kućanstvima, za odvajanje otpada gradska komunalna tvrtka pobrinula se i u ustanovama, školama i vrtićima i drugim radnim sredinama koje su opskrbili koševima za odvajanje otpada. Cilj je odrasle dodatno poticati da više i stalno odvajaju otpad, ali je i posebno  važno mlađe generacije naučiti kako čuvati okoliš.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing