radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Politika

Potpora za ulaganje u šumsku infrastrukturu

18.08.2017. 12:14:53
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  Natječaj za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije  “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”.

Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi materijalni troškovi su ulaganja u izgradnju šumskih cesta i traktorskih putova, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture, te ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura, dok najviša vrijednost može iznositi 1.000.000 eura.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing