radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Lisice ulaze u dvorišta i rade štetu Viničancima

09.08.2017. 09:12:13
U petak je u prostorijama Općine Vinice održan radni sastanak na temu: Štete od lisica, i ostalih predatora, ali i štete od divljači. Razlog održavanja sastanka su učestale pritužbe od strane mještana na sve učestalije i velike štete prilikom ulaska lisica u naseljeno mjesto.

Sastanku su nazočili predstavnici PU Varaždinske, Lovačkog saveza Varaždinske županije, Veterinarske stanice Varaždin, Varaždinske županije i Lovačke udruge „Opeka“ Vinica.
Iako je zabranjeno loviti divljač u pojasu od 300 metara od ruba naselja u nizini i prigorju, načelnik Marijan Kostanjevec smatra da se jednom koordiniranom akcijom mora pronaći način kako bi se zaštitili žitelji općine Vinice.

Predsjednik Lovačkog saveza Varaždinske županije Ivan Kutnjak rekao je da problem postoji i to ne samo na području Općine Vinica nego i u drugim općinama i gradovima Varaždinske županije. - Zakon na žalost otežava bilo kakvu intervenciju lovaca na terenu – rekao je Kutnjak.
Prema članku 19. Zakona o lovstvu, imovinu treba štiti vlasnik zemljišta. Iako su se prisutni složili da je suradnja ovakvog oblika svakako dobra i da svi moraju odraditi svoj dio, Općina ipak mora donijeti program zaštite divljači.
Predsjednik Lovačke udruge Opeka Vinica Marijan Adamić osvrnuo se na problem nekontroliranog odlaganja životinjskog otpada koji privlači lisice. Ujedno se pozvalo lovce na odstrel lisica i neprekidno kontroliranje bjesnoće, kao i na nabavku više pušaka za uspavljivanje koje bi se koristile na području Županije.
Nazočni su zauzeli stav i donijeli zaključak kako se taj problem mora dići na razinu svih Općina i Gradova u Varaždinskoj županiji. Potrebna je dodatna edukacija mještana, kao i stimulacija lovaca za svaku odstreljenu lisicu.

Načelnik Općine Marijan Kostanjevac preuzeo je obavezu da se svi načelnici i gradonačelnici u Varaždinskoj županiji sastanu u što kraćem roku i da cijelu problematiku još jednom proanaliziraju, a nakon toga o zajedničkom stavu obavijeste resorno Ministarstvo poljoprivrede i ministra Tolušića.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing