radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Kultura

U tijeku obnova kapele Sv. Juraja

14.07.2017. 10:31:45
U tijeku je obnova kapele svetog Juraja u Lepoglavskoj Purgi iz 1749. godine, čija je unutrašnjost oslikana freskama najuglednijeg pavlinskog freskoslikara Ivana Rangera.  Zahvaljujući inicijativi lepoglavskog župnika monsinjora Andrije Kišičeka kapela se obnavlja nakon gotovo tri desetljeća od posljednje obnove.

U planu je obnova krovišta kapele s tornjem te oronule fasade. S obzirom na to da se radi o objektu s liste kulturnih dobara od nacionalnog značaja radovi se izvode pod nadzorom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Varaždinu koji je izdao odobrenje za početak radova.

- Grad Lepoglava je mjesto koje se može pohvaliti time da se na njenom području nalaze značajna kulturna dobra s liste kulturnih dobara od nacionalnog značaja, a to su kapela svetog Juraja u Lepoglavskoj Purgi i kompleks crkve s pavlinskim samostanom u samoj Lepoglavi. Želimo ih sačuvati i revitalizirati te predstaviti posjetiteljima koji dolaze u grad Lepoglavu – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

U većem će dijelu sredstva za obnovu kapele osigurati Varaždinska biskupija, a obnovu će poduprijeti i Grad Lepoglava.


TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing