radioVarazdin

> Početna > Vijesti

Vijesti

Aktualno

Dio učenika dobiva dio besplatnih udžbenika

30.06.2014. 14:19:06
 Za razliku od osnovnoškolaca iz grada Varaždina, svi učenici osnovnih škola u ostatku Varaždinske županije neće na jesen dobiti besplatne udžbenike.

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine župan Predrag Štromar je rekao da će u slijedećoj školskoj godini županija sufinancirati samo dio školskih udžbenika, i to samo za učenike od petog do osmog razreda. Za sada je osigurano do 200 kuna po učeniku, odnosno za tri udžbenika.

Po tri knjige će učenike čekati u školskim knjižnicama, no svi će morati udžbenike vratiti na kraju školske godine i nadoknaditi štetu, ukoliko budu oštećeni. Za kupnju dijela udžbenika za oko šest tisuća osnovnoškolaca Varaždinska će županija utrošiti oko 1,2 milijuna kuna iz proračuna.

Župan Štromar je rekao kako očekuje odluku Županijske skupštine na jesen kojom bi se osigurao novac za besplatne školske knjige za sve županijske učenike - i one u osnovnim i one u srednjim školama, ali tek od 2015. godine.

Klub vijećnika HDZ-a je podnio inicijativu Županijskoj skupštini za dopunu dnevnog reda sjednice na kojoj bi se već sada donijela odluka o pravu na besplatne udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije. HDZ-ovci su predložili raspodjelu financiranja nabave udžbenika između jedinica lokalne samouprave na način da Varaždinska županija snosi 70 posto financiranja, a svaki grad ili općina preostalih 30 posto. Također, predlažili su da se u Odluci propiše načelo dobrovoljnosti, odnosno, svaka jedinica lokalne samouprave imala bi pravo izbora želi li sudjelovati u financiranju besplatnih udžbenika ili ne. U slučaju da određena jedinica lokalne samouprave ne bi prihvatila takav model financiranja, učenici s prebivalištem u tom gradu ili općini ne bi imali mogućnost korištenja besplatnih udžbenika. No, o prjedlozima HDZ-a se na sjednici nije raspravljalo, budući da njihova dopuna dnevnog reda nije prihvaćena.

TermoplinKontaktBernardaVarkom d.d.
Marketing